Turistsäsongen på Gotska Sandön ställs in p.g.a. Corona.


Med anledning av att den pågående Covid-epidimin fortfarande har landet i sitt grepp har Länsstyrelsen Gotland i samråd med Naturvårdsverket, rederiet och Sandöresor sett sig nödgad att ställa in planerade turistarrangemang till nationalparken sommaren 2021. Detta för andra sommaren i rad.

Båtresan till och från Gotska Sandön kan inte garantera en säker miljö ur smittspridningssynpunkt. Dessutom finns inga sjukvårdsresurser på ön, som ju är isolerad från samhället i övrigt.

Samtliga nu inbokade kommer så snart som det är praktiskt möjligt att kontaktas av Sandöresor via mail eller telefon för att få bekräftat att gjord beställning blir avbokad. I de fall betalning erlagts kommer samtidigt full återbetalning av denna att göras. Eventuella presentkort med giltighet till år 2021 kommer också automatiskt att förlängas med ett år.

Vi beklagar innerligt att omständigheterna har framtvingat dessa åtgärder.

Sandöresor 2021-02-15