Turistsäsongen på Gotska Sandön ställs in p.g.a. Corona.


Med anledning av den pågående Coronakrisens utveckling, har Länsstyrelsen Gotland i samråd med Naturvårdsverket, rederiet och Sandöresor fattat beslutet att inte genomföra turistturer till nationalparken under sommaren 2020.

Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska onödiga resor undvikas och avstånd ska hållas i allmänna färdmedel. Smittspridningen inom Sverige ligger i olika fas, där endast Stockholm ännu har haft en mer omfattande smittspridning. I det läget är det inte försvarbart att blanda besökare från hela Sverige på Sandöbåten och i gemensamhetsutrymmen på ön.

Samtliga nu inbokade kommer så snart som det är praktiskt möjligt att kontaktas av Sandöresor via mail eller telefon för att få bekräftat att gjord beställning blir avbokad. I de fall betalning erlagts kommer samtidigt full återbetalning av denna att göras. Eventuella presentkort med giltighet till år 2020 kommer också automatiskt att förlängas med ett år.

Vi beklagar innerligt att omständigheterna har framtvingat dessa åtgärder.

Sandöresor 2020-05-05