TILL/FRÅN FÅRÖSUND

Med allmänna färdmedel

Bussförbindelse från Visby. Se
- Gotlands kollektivtrafik.
- Resrobot - rikstäckande upplysning

Med bil

Kör längs väg 148 mot Fårösund och följ skyltningen mot fåröfärjan. Ställ er inte i färjekön utan fortsätt ner till hamnen. Sandöbåten angör kaj till vänster om den gula fåröfärjan. Observera att båten anlöper från Nynäshamn via Gotska Sandön. Detta gör att avgångstiden kan förskjutas vid besvärliga förhållanden på havet.

Avgiftsfri parkeringsplats ligger nära fartygets förtöjningsplats. Se skyltning.