NATURVÅRDSBRÄNNING.

Naturvårdsbränningar genomförs årligen på Gotska Sandön och kan komma att ske under din vistelse på ön.

Att genomföra kontrollerade bränder, så kallade naturvårdsbränningar, är en del av skötseln av Gotska Sandön. Genom att kontrollerat låta delar av skogen brinna tryggas både djurens och människornas fortsatta vistelse på ön.

De flesta naturvårdsbränningar som planeras på Gotska Sandön sker under sen vår och tidig sommar. Men även andra perioder av året kan lämpa sig bra för naturvårdsbränning beroende av väder och vilket naturtyp som ska brännas. Det innebär att en naturvårdsbränning kan ske samtidigt som det går båtturer för besökare till ön. Bränningarna omges av ett rigoröst säkerhetsarbete och ska inte medföra någon fara för eventuella besökare. Beroende av bränningsplats kan dock vissa delar av ön vara avstängda under bränningen, och beroende av vindriktning kan röklukt förekomma på delar av ön.

En plats och ett ungefärligt tidsspann för när naturvårdsbränningen kan ske bestäms oftast flera månader i förväg. Däremot är det svårt att bestämma exakta dagar för bränningen tidigare än 2-3 dagar före antändning. På Gotska Sandöns hemsida kan du läsa mer om naturvårdsbränningar och även anmäla dig för informationsutskick om planerade bränningar. Länk.


(Foto David Skoog)